dilluns, 15 de juny del 2020

DILLUNS 15 DE JUNY DE 2020

Enllestim la darrere setmana, amb les propostes alternatives que vos fan els companys, com ja vos vaig dir si al final  tenim més propostes que dies, en posarem dues cada dia i podreu escollir, sinó continuarem amb una. Les d'aquestes setmanes tractaran l'acroesport, la llum, l'art oriental, l'art rupestre i la prehistòria i.... ja veurem el que ens envien.
Com vos vaig dir d'aquesta setmana passada i la que ara començam hi haurà hagut les següents propostes:

dilluns 8: Un pijama amb pijama
dimarts 9: Ombres amb el virus
dimecres 10: Els Kaprekar
dijous 11: Volant
divendres 12: Macarroni-macarroni

dilluns 15: Acroesport
dimarts 16: Ohhh fa llum
dimecres 17: Art oriental
dimecres 18: Art rupestre (prehistòria)
dijous 19: Fresc o  Brutal

Recordau que d'entre totes elles se n'han de fer mínim cinc, la resta són voluntàries, alguns heu fet totes les de la primera setmana llavors ara teniu llibertat per escollir, altres no n'heu entregada cap fins al moment. No vos despisteu que el curs acaba dia 19 de juny. Seguiu...
Una abraçada, ens veim demà a l'escola.

Vos adjunt aquestes besades. Agafau-les...