EL GRAN DICTAT


Per tal de millorar la nostra ortografia anirem fent partides del Joc de Gran dictat, aprendrem paraules amb dificultat ortogràfica i vos ho contarem...

DIMECRES 22 D'ABRIL DE 2020

Feis el Gran Dictat al vostre quadern de català. De títol podeu posar GRAN DICTAT 1. Escoltau i fixau-vos bé amb els sons. Pensau que els accents també hi entren, també són faltes...


AUDIO DEL GRAN DICTAT 1