MATEMÀTIQUES


El proper tema que estudiarem són les mesures de temps. 

Copiau l'índex al quadern de matemàtiques.

TEMA 6: MESURES DE TEMPS
FITXA 2 PRACTICAR RESTES


FITXA 1 PRACTICAR RESTES
 Escolta el vídeo per aprendre el procediment


FITXA 2 PRACTICAR SUMES

_______________________________________