SOLUCIONARI

Aquesta és la pàgina del SOLUCIONARI. Feu l'auto-correcció a consciència i aprendreu de les vostres errades. Gràcies. SOLUCIONS A  LES ACTIVITATS DE REPÀS DEL TEMA 2

 (2n trimestre) DEL  2 D'ABRIL


1. Subratlla o encercla el/els determinants de cada oració i digués de quin tipus és:

a) La meva cussa lladra quan sent coets.

LA : determinant article definit
MEVA: determinant possessiu

b) Tenc dues moixes que meulen tota la nit.

DUES: determinant numeral cardinal
TOTA: determinant quantitatiu
LA: determinant article definit

c) Unes nines de primer curs han guanyat el trofeu.

UNES: determinant article indefinit (indeterminat)
PRIMER: determinant numeral ordinal
EL: determinant article definit

d) No venguis aquesta setmana, no podem sortir de casa.

AQUESTA: determinant demostratiu

2. Totes aquestes paraules duen accent . Posa l'accent i digués perquè en duen.

a) matalas: MATALÀS paraula aguda acabada en -as

b) calceti: CALCETÍ: paraula aguda acabada en vocal

c) llagrimes: LLÀGRIMES paraula esdrúixola. Les esdrúixoles s'accentuen totes

d) il·logic: IL.LÒGIC paraula plana acabada en -c

e) logica: LÒGICA paraula esdrúixola. Les esdrúixoles s'accentuen totes

f) mecanica: MECÀNICA paraula esdrúixola. Les esdrúixoles s'accentuen totes

g) tunica: TÚNICA paraula esdrúixola. Les esdrúixoles s'accentuen totes

h) arbitre: ÀRBITRE paraula esdrúixola. Les esdrúixoles s'accentuen totes

i) comica: CÒMICA paraula esdrúixola. Les esdrúixoles s'accentuen totes

j) periodiques: PERIÒDIQUES paraula esdrúixola. Les esdrúixoles s'accentuen totes


3) Separa les següents paraules en síl·labes. Recorda que totes elles tenen algun dígraf i hi ha dígrafs que es separen i d'altres que no es poden separar. Consulta primer els apunts del teu quadern de català per estar-ne segur-a.

cabellera :  CA-BE-LLE-RA

platges: PLAT-GES

carreró: CAR-RE-RÓ

pissarra: PIS-SAR-RA

guitarra: GUI-TAR-RA

paquet: PA-QUET

sobrassada: SO- BRAS-SA-DA

castanya: CAS-TA-NYA

il·lògic: IL - LÒ - GIC

llavor: LLA - VOR

4. Subratlla les paraules que siguin polisèmiques. Recorda que les polisèmiques tenen més d'un significat.
                 clau  -   banc -  copa - mànega - rellotge - goma - calendari  

Després escriu una oració en cada significat de les paraules polisèmiques. Observa l'exemple. Són exemple

CLAU: 1. Vaig perdre la clau de casa i vaig poder entrar.
              2. He perdut la clau d'accés a l'ordinador.
              3. Em deixes la clau anglesa per arreglar la taula ?

BANC: 1. El banc ha tancat avui a les 11:00h.
              2. Mentre nedàvem ens va aparèixer un enorme banc de serrans.
              3. El meu padrí sempre seu a un banc de la plaça de Pollença.

COPA: 1. La copa de l'arbre està plena d'ocells.
            2. El guanyador de la cursa va obtenir una copa.
            3. Al restaurant ens varen servir el vi amb una copa.

MÀNEGA: 1. Encara no em puc posar la mànega curta, plou.
                    2. Amb aquesta mànega varen apagar l'incnedi.SOLUCIÓ ENIGMA 6 (dijous 2 d'abril)SOLUCIONS PÀG. 11 del quadernet SOLUCIONS PÀGINES 9 i 10 del quadernet 

Perdonau, ahir no vaig penjar les solucions de les pàg. 9 i 10. Ara mateix li he llevat un "pase" a na Margalida Buades. 

SOLUCIÓ ENIGMA MATEMÀTIC 5 (dimecres 1 d'abril)

Han tardat cinc minuts. Quan els pares fan talls no fan tall de radi, sino que poden fer talls de la longitud del diàmetre. Fixau-vos amb el dibuix, només necessita fer 5 talls per tenir 10 bocins de pizza.
SOLUCIÓ ENIGMA MATEMÀTIC 4 (dimecres 1 d'abril)

Ja sabeu que a a classe tenim de forma perpètua com a objectiu del mes treballar en silenci. Idò a veure que va passar un dia del mes de febrer mentre cadascú resolia problemes de matemàtiques. 

En Sidi parlava més fluixet que na Júlia C. i n'Elisenda xerrava un poc més fort que na Júlia C. Llavors la mestra va demanar En Sidi parla més alt o més baix que n'Elisenda?
 Si feim una columna de l'enunciat ens pot ajudar

Elisenda
Júlia C.
Sidi

Llavors en Sidi parla més baix que n'Elisenda 😏
SOLUCIONS PÀGINES 7 i 8 del quadernet


SOLUCIÓ ENIGMA MATEMÀTIC 3 (dimarts 31 de març)

El dia que vaig anar a Porto Pi, vaig aparcar el meu cotxe al pàrquing nº 87. Només has de girar la imatge inicial, com he fet jo ara, però es pot fer amb els ulls i veuràs clarament el nº 87
 SOLUCIONS A  LES ACTIVITATS DE REPÀS DEL TEMA 1
 (1r trimestre) DEL 31 MARÇ

1. Digués en cada una d'aquestes situacions qui és l'emissor i qui és el receptor. Recordau els elements de la comunicació

a) El metge, el Dr. Palou li va dir al pacient  Joan Mull que ja s'havia curat del Covid19
emissor: El Dr. Palou                                                           receptor: El pacient, en Joan Mull

b) El padrí de n'Adrià Vila conta als seus néts (na Judit i n'Adrià)  com va conèixer la padrina
emissor:  El padrí de n'Adrià                                             receptor: Els néts, na Judit i n'Adrià

c) La tutora de 5è, na Margalida Buades, ha anunciat als alumnes de 5è que l'excursió a Ternelles del proper 2 d'abril queda ajornada pel confinament causat pel Coronavirus.
emissor:   La tutora de 5è, na Margalida B.               receptor: Els alumnes de la classe de 5è

2. Ordena alfabèticament aquestes paraules

llapis, llençol, llop, llaminadura, enguixar, guix, rodó, cantar, llest

CANTAR, ENGUIXAR, GUIX, LLAMINADURA, LLAPIS, LLENÇOL, LLEST, LLOP, RODÓ

3. Copia les paraules anteriors i digués cada una si és: NOM - ADJECTIU - VERB

Recorda els verbs són accions i els adjectius ens diuen com són les persones, els animals, els objectes...

llapis : Nom  comú, masculí singular
llençol: Nom comú, masculí singular
llop: Nom comú, masculí singular
llaminadura: Nom comú femení singular
enguixar: verb
guix: nom comú, masculí singular
rodó: adjectiu
cantar: verb
llest: adjectiu

4. Digués en cada cas si la comunicació és verbal o no verbal

Recordau la verbal és quan s'utilitza el llenguatge oral o escrit, la no verbal són els signes, senyals, semàfors, banderes, senyals de fum...

a) Na Maria Lladó escolta a casa les notícies de l'InfoK sobre el coronavirus.
COMUNICACIÓ VERBAL 

b) El pare d'en Pau ha sortit a comprar amb el cotxe i s'ha aturat al semàfor dels CEIP Joan Mas ja que estava en vermell.
COMUNICACIÓ NO VERBAL

c) Na Júlia Castillo llegeix un watshap que li ha enviat la seva amiga Elisenda.
COMUNICACIÓ VERBAL

d) En Jordi telefona al seu amic Marc per saber com se troba, fa estona que no se veuen.
COMUNICACIÓ VERBAL

e) La mare de n'Ona va amb el cotxe i posa l'intermitent de la dreta per girar, na Júlia R. que va amb la bicicleta darrere ho veu i va alerta.
COMUNICACIÓ NO VERBALSOLUCIONS PÀGINES 5 i 6 del quadernet

SOLUCIÓ ENIGMA MATEMÀTIC 1 (dilluns 30 de març)


( 5 + 5 ) X ( 5 + 5) = 10  X 10 = 100

SOLUCIÓ ENIGMA MATEMÀTIC 2 (dilluns 30 de març)

a) Quants d'habitants té en total aquest poble de Mallorca?

La solució són 3500 hab. vos he fet l'explicació pas a pas perque ho pogueu entendre. Mirau-la atentament si no l'heu aconseguit resoldre.

b) Repassam socials. Contesta les següents preguntes:

1) Quants de sectors de població hi ha?
Hi ha tres sectors de població: sector primari, sector secundari i sector terciari o també anomenat sector serveis

2) A que se dedica cada sector de població?
El sector primari se dedica a l'agricultura, la ramaderia i la pesca. És a dir treballa amb les matèries primeres.
El sector secundari se dedica a la transformació de les matèries primeres, serien les indústries, fàbriques...
El sector terciari inclou tota la població que treballa donant un servei als altres. Exemples: perruquers, cuiners, cambrers, banquers, mestres, metges, infermers, tota la gent que treballa als hotels amb el turisme.

3) Quin sector de població predomina les Illes Balears? Per què?
Vàrem dir, si recordau que el sector que predominava era el terciari, el sector serveis i per demostrar-ho a petita escala vàrem fer una gràfica dels oficis dels vostres pares-mares i vàrem poder comprovar com la immensa majoria treballa al sector terciari (serveis)
4) Aquest enigma compleix realment la situació de les Balears pel que fa a les feines que fan els seus habitants.
Si aquest poble de Mallorca, confirma també que la majoria de la població treballa al sector terciari. Si ho comprovam quedaria aixï:

sector primari (agricultura) : una cinquena part = 700 habitants
sector secundari (fàbrica : una quarta part = 700 habitants
sector terciar: tres cinquenes parts = 2100 habitants

REPÀS 1r i 2n trimestre : solucions problemes exercici 11


REPÀS 1r i 2n trimestre : solucions exercicis: 9 i 10

REPÀS 1r i 2n trimestre : solucions exercicis: 5, 6,7 i 8.


SOLUCIONS AL JOC LINGÜÍSTIC DE DIMARTS 24 DE MARÇ DE 2020

a) Com es diuen aquests tipus de par
aules? teniu la definició a continuació. I vos don tres pistes, el seu nom comença per la lletra P, la paraula en qüestió té nou lletres i la tercera pista és masculina.

PALÍNDROM  : És  una paraula, frase, o grup de paraules, les lletres de les quals es

repeteixen en el mateix ordre quan són llegides en la direcció inversa.

b) Si heu trobat, no vos serà difícil, trobar dos noms comuns i completar així la llista anterior  de categories gramaticals.

NOMS COMUNS: NIN, NEN, CEC, MÍNIM, CUC, RÁDAR, POP...


c) També utilitzant internet, o pensant, podeu trobar alguna frase que tengui aquesta curiositat. Vos en deix una: AI ! FA MAL LA MÀFIA ! Ara vos toca a vosaltres.

A L'OLLA VOTA LA TOVALLOLA
A CAVALL, LA VACA !

d) A la classe tenim algun nom propi, nom o llinatge d'algun de vosaltres que té aquesta particularitat. A veure si ho descobriu !!

Ohhhhh quina llàstima no tenim cap PEP, però tenim  la senyoreta  AWA.

El nom de n'Awa és un palíndrom  ja que de dreta a esquerra o d'esquerra a dreta sempre es llegeix igual, no canvia. Enhorabona Awa!

REPÀS 1r i 2n trimestre : solucions exercicis 1, 2, 3 i 4.


PRÀCTICA 8 i hem acabat amb les pràctiques... 
Demà començam amb el repàs del 1r i 2n trimestre.


PRÀCTICA 7PRÀCTICA 6


PRÀCTICA 5

Vos pas les operacions resoltes i no només les solucions per tal que comproveu que en el cas de sumes i restes les heu col·locat correctament de forma vertical: coma baix coma, tal i com vàrem explicar, vigilau molt això. I recordau que quan un nombre no té comes per exemple 
a l'operació 1 el nombre 300, és com si fos 300'0.. Sempre unitats davall unitats, desenes davall desenes, centenes davall centenes i a la part decimal igual, dècims davall dècims, centèsims davall centèsims...
PRÀCTICA 4


PRÀCTICA 3

JOC LINGÜÍSTIC 1 (català)
1. Troba cinc paraules (en regal dues) que es puguin escriure amb les lletres del maleït virus COVID i després definiu-les.
exemples: 
- ODI: sentiment de profunda antipatia, disgust, aversió o enemistat cap a una persona, cosa o fenomen.
- DIC: 1ª persona del verb dir . Jo dic...
- CODI: de barres. Conjunt de línies verticals de diferent gruix que serveixen per identificar un producte.
- VIC: població de Catalunya, capital de la comarca d'Osona.

- COI: són les segles del Comité Olímpic Internacional
- OI: estil musical derivat del punk rock
         partícula utilitzada en la llengua parlada a Catalunya i amb la qual es demana l'assentiment.
         Exemple: Oi què vendràs demà?
- IÓ: àtom o molècula que té una càrrega elèctrica neutra.
- VI: beguda obtinguda del raïm
-COV: 1ª persona del verb covar

Jo he trobat aquestes i voltros?

PRÀCTIQUES 1 i 2