QUÈ HI ENTRA ?

LENGUA CASTELLANA  22-03-2019
- Temes 3 i 4:Palabras polisémicas - palabras homónimas - determinantes y tipos - categorias gramaticales- adjetivos y grados del adjetivo.

MATEMÀTIQUES 18- 02 - 2019
Tema: 6 : multiplicacions i divisions decimals entre 10, 100 i 1000 - sumes amb decimals - restes amb decimals - multiplicacions amb decimals - divisions amb decimals al dividend i també al divisor - convertir nombres decimals a fraccions. Exemple : 3'45 = 345/100 - problemes amb decimals.

SOCIALS TEMA: CLIMES D'EUROPA  dilluns 4 de febrer de 2019
- Estudiar el quadre dels climes: temperatures, precipitacions i mapa per saber on està ubicat cada clima.
Per estudiar tenim: el quadernet de climes que hem elaborat a classe i mirar els videos de climes que estan al bloc (activitats en línia)

MATEMÀTIQUES 01- 02 - 2019
Tema: 5 : múltiples i divisors - mínim comú múltiple - nombres primers i nombres composts - criteris de divisibilitat - problemes de m.c.m - descomposició en factors primers.
Per estudiar tenim: el quadernet tema 4 - el quadern de classe - 4 fitxes de repàs

MATEMÀTIQUES 30-10-2018
- Tema 2: operacions combinades + problemes amb sumes, restes, multiplicacions, divisions (sense decimals)

SOCIALS 29- 10-2018
- Oceans i continents
- Espanya: mars, rius, serralades, caps, golfs (segons el guió que tenen)

PREGUNTES SOCIALS (EXCURSIÓ A RAIXA )

Data d'entrega : dilluns 5 de novembre (SOCIALS)
Aquestes preguntes s'han de fer al quadern de Socials. Com a Títol posarem: VISITA A RAIXA

A continuació hi farem les preguntes (amb bolígraf negre) i les seves respostes (amb bolígraf blau). Entre una pregunta i la següent hi deixarem una línia. Respectau el marge. Copiau sense faltes i feis la lletra molt clara i sempre igual de bé. No facis tota la feina amb una dia i amb presses, fes-ho tira tira i et quedarà millor, no te cansaràs.

RAIXA I ELS PROPIETARIS

1. Qui era el Cardenal Antoni Despuig ?  2-3 línies. Cerca una fotografia i aferra-la.
2. Quina relació té Raixa amb Itàlia ?
3. A quin any es va iniciar la darrere reforma de Raixa ?

ELS JARDINS

1. Escriu el nom de tots els jardins de Raixa. Cerca una o dues fotos i aferra-les.
2. Què és una Loggia ?
3. Explica que són les "Barbes Verdes" on es troben i perquè se'ls va posar aquest nom ?
4. Quin concepte matemàtic es reflexa al jardí de n'Apolo ? Raona la teva resposta.
5. Explica breument la història de n'Apolo i en Cupido ( màxim 5 línies )
6. Quin sistema s'utilitzava per regar els jardins ?
7. Cerca informació sobre en què consistia el moviment artístic del romanticisme ( 3-4 línies) i després anomena quina mostra del romaticisme es veu al jardí romàntic.
8. Quina construcció  per unes nines es va fer al jardí romàntic ? Perquè ?
9. Al jardí de la Lòggia com havien de ser les flors ?

EL SAFAREIG

1. Quants de metres fa el safareig ? I quina és la seva profunditat màxima ?
2. Quines fonts porten aigua al safareig de Raixa ?
3. Per què el safareig té un mur de contenció al seu interior ?
4. Per quins motius hi ha carpes al safareig ?

 LA POSSESSIÓ

1. Per què es diu que la possessió era autosuficient ? Raona a teva resposta
2. Quins dos elements no falten mai a la clastra d'una antiga possessió ?
3. Quina curiositat tenia el menjador on feien les menjades els senyors ?. Explica-la.
4. Descriu breuement com era l'habitació del Cardenal.
5. Visualitza el video del Molí d'aigua i després explica quina energia s'empra.
6. Quin nom rebia l'encarregat de la possessió ?
7. Raixa té aquestes dependències, relaciona-les amb els conreus de la possessió i l'alimentació de l'època.
    Una tafona - Un celler - Un molí

OPINIÓ PERSONAL

1. Explica alguna curiositat que t'hagi cridat l'atenció d'entre les explicacions.
2. Quin jardí d'entre tots els que hem visitat t'ha agradat més ? Perquè ?
3. Creus que avui en dia es podria viure a Raixa com es feia abans.  Raona la teva resposta.


____________________________________________________________________________

CASTELLÀ TEMES 1 i 2  DIA 24 D'OCTUBRE
- Comprensión Lectora
- Texto - párrafo - oración
- Clases de nombres
- Sinónimos y antónimos

CATALÀ TEMES 1 i 2 DIA 22 D'OCTUBRE

- Comprensió Lectora
- Tipus de diccionaris
- Text- paràgraf- oració
- Classes de noms
- Sinònims i antònims

MATEMÀTIQUES TEMA 1 DIA 10 D'OCTUBRE

- Numeració
- Nombres romans
- Nombres ordinals
- x i : decimals 10, 100, 1000