DEURES


AQUESTA PÀGINA TEMPORALMENT QUEDA TANCADA AMB LA FINALITAT DE FER UN BON ÚS DE L'AGENDA I FOMENTAR LA RESPONSABILITAT INDIVIDUAL. GRÀCIES

Curs 2019-20                                                                         Nivell:  5è
SETMANA DEL 
Dilluns 

Dimarts

Dimecres  


Dijous 

Divendres 
PREVISIÓ D'EXAMENS DEL 1r TRIMESTRE: 

-  SOCIALS: - Comunitats Autònomes: dimarts 3 de desembre
                      - Comunitats autònomes i províncies: 10 de desembre
 
-  NATURALS:                
                                 
- MATEMÀTIQUES:
                             
                                    Tema 2 potències i combinades: 11 de desembre
                                 

- CATALÀ:
                    Tema 2: comprensió lectora + expressió escrita + expressió oral  12 desembre

- CASTELLÀ:
                        Tema 2: comprensió lectora + expressió escrita + expressió oral  13 desembre
                                                   
                 
                                   

Visites, sortides i activitats 1r.  trimestre:
- Dimarts 3 de desembre: activitats Centmat.
- Dimecres 18 de desembre: Visita a la Catedral de Palma i al Palau de l'Almudaina