DEURES


Curs 2018-19                                                                          Nivell:  6è
SETMANA DE L'11 al 15  de febrer de 2019
Dilluns 11 de febrer de 2019
- Estudiar capitals d' Europa
- Mates: quadernet
Dimarts 12 de febrer de 2019

Dimecres 13 e febrer de 2019
-MATES: acabar quadernet tema decimals
-Estudiar capitals Europa III

Dijous 14 de febrer de 2019
- Estudiar capitals Europa III
Divendres 15 de febrer de 2019
- Exercicis repàs tema decimals (fer al quadern de matemàtiques). RECORDAU QUE DILLUNS FEIM L'EXAMEN DEL TEMA 6
PREVISIÓ D'EXAMENS DEL 2n TRIMESTRE: 

-  CÀLCUL: -  22 febrer - 8 març
-  SOCIALS:   8  febrer (Capitals 2) - 15 febrer (Capitals 3) -
                       8 març (Capitals 1,2,3)  - 25 febrer (població)
                       15 març (Unió Europea)

- MATEMÀTIQUES:
                                 
                                     TEMA 6:   18 de febrer ( nombres decimals)
                                     TEMES 7 i 8:  27 febrer ( fraccions + operacions amb fraccions)
                                     TEMA 9: 13 de març (proporcions i percentatges)

- CATALÀ:  TEMA: Comprensió oral i escrita 21 gener - 18 febrer
                      TEMES: 3, 4 i 5 : 11 març (continguts)
                 
- CASTELLÀ: TEMA: Comprensión oral y escrita 22 gener - 19 febrer
                         TEMES: 3, 4 i 5:  18 març
                       
- ANGLÈS:
                   
                   

                                   

Visites, sortides i activitats 2n.  trimestre:

 -25 FEBRER SORTIDA A PEU A L'ASSARELL
- 11 DE MARÇ VISITA ALS JARDINS D'ALFÀBIA (pendent de confirmar)