DEURES


Curs 2018-19                                                                          Nivell:  6è
SETMANA DEL 13 AL 17 DE MAIG de 2019
Dilluns 13 de maig de 2019
- MATES: Fitxa regles de 3 problemes de l'1 al 6 al quadern.


Dimarts 14 de maig de 2019

Dimecres  15 de maig de 2019
- NATURALS: - cercar informació aparell reproductor masculí segons el guió que teniu (feina                              per fer al quadern de naturals)
                         - exercicis del link : 1, 2 i 7 ( fer al quadern de naturals)
Dijous 16 de maig de 2019
- MATES: Fitxa regles de 3 problemes del 7 al 12 (acabar)
                 

Divendres 17 de maig de 2019

-CATALÀ: Fitxa verb (per repassar)- Repassar el verb

PREVISIÓ D'EXAMENS DEL 3R TRIMESTRE: 

-  SOCIALS: Unió europea: dilluns 15 d'abril
                 
                   
- MATEMÀTIQUES:
                               
                                      TEMA 9: percentatges i proporcions
                                      TEMA 13: cossos geomètrics
                                      TEMA 10: sistema de mesures
                                      TEMA 11: àrees i perímetres (matemàtica lúdica)
                                   

- CATALÀ:  TEMES 5 I 6:
                      EXPRESSIÓ ESCRITA:
                      COMPRENSIÓ ESCRITA:
                      CONTINGUTS: -  Verb 21 de maig

- CASTELLÀ: TEMES 5 I 6:
                         EXPRESSIÓ ESCRITA:
                         COMPRENSIÓ ESCRITA:
                         CONTINGUTS:

- NATURALS: 5 de juny
     
                             
                       
- ANGLÈS:
                   
- TREBALLS:
                         - Català : Club de lectura " El meu pare és un tarambana " 3 de juny
                            BOOKTUBER (gravació d'un video comentant el llibre, per parelles, durada
                            màxima 1 min. i mig)
                         - Treball estadística (tema 15 matemàtiques):
                       
                                   

Visites, sortides i activitats 3r.  trimestre:


- OBRA DE TEATRE 23 de maig de 2019 (Auditori d' Alcúdia) 19:30h
- COLÒNIES MENORCA 10 - 11 i 12 de juny
- FESTA FI DE CURS: 14 de juny